5-T01
0016.137 10151826
BEARING SADDLE FINISHING OPERATION 3
E30-32
5-T02
0016.138 10151814
BEARING SADDLE FINISHING OPERATION 1/2
E30-32
5-T03
0016.136 10018369
BEARING BLOCK
E30-32
5-T04
0016.002 04574261
BEARING BLOCK
E30-32-5/3
5-T05
15.045 04528078
JOINT SHAFT
E30
5-T06
17.032 10161778
JOINT SHAFT R
E32
5-T06/1
17.033 10162270
JOINT SHAFT L
E32
5-T07
33.010 003 10258558
UNIVERSAL SHAFT
E35
5-T08
33.010 006 10162229
PROTECTIVE HOSE D25/37X44
E32-35
5-T09
0016.005 0453-1052
CYLINDER DM 32 T 2,28
E30-32
5-T09/1
0016.006 0453-1051
CYLINDER DM 32 T 1,82
E30-35
5-T10
14.004 0454 8092
CYLINDER D32 T=2,28
5/3
5-T10/1
14.005 0454 8091
CYLINDER D32 T=1,82
5/3
5-T11
35020. 014 10236121
CYLINDER D32 T=2,82
E35-36
5-T11/1
35020. 042 10236103
CYLINDER D32 T=1,82
E35-36
5-T12
0016.010 1017-4775
CLUTCH CENTER LINE COMPL.
E30-32
5-T13
31.1 8
SHAFT
5/3
5-T14
16.069 0455-0141
CYLINDER BEARING COMPL. TOP
E30-32
5-T15
35040.002 10207883
PRESSURE CYLINDER BEARING COMPLETE
E35-36
5-T16
35040.007 10226631
PRESSURE CYLINDER CORE
E35-36
5-T16/1
16.066 0454-8072
TOP ROLLER SHAFT
E30-32
5-T17
22020.003 10446968
CALENDER ROLLER D 152.9
E35-36
5-T17/1
22020.023 10446969
CALENDER ROLLER D 148,2
E35-36
5-T17/2
22020.031 10447010
CALENDER ROLLER D 150
E35-36
E-Katalog